20.2.14

"MAD AS THE MIST AND SNOW" by W.B. Yeats in GreekMAD AS THE MIST AND SNOW

Bolt and bar the shutter,
For the foul winds blow:
Our minds are at their best this night,
And I seem to know
That everything outside us is
Mad as the mist and snow.

Horace there by Homer stands,
Plato stands below,
And here is Tully’s open page.
How many years ago
Were you and I unlettered lads
Mad as the mist and snow?

You ask what makes me sigh, old friend,
What makes me shudder so?
I shudder and I sigh to think
That even Cicero
And many-minded Homer were
Mad as the mist and snow.


Yeats, Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 208


 ΤΡΕΛΟΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΙΟΝΙ

Μαντάλωσε κι αμπάρωσε το παντζούρι,
Καθώς οι βρομοαέρηδες λυσσομανούν:
Τα μυαλά μας είναι στα καλύτερά τους απόψε,
Και μάλλον με εξοικειώνει
Πως έκαστοι έξω από εμάς είναι
Τρελοί σαν την ομίχλη και το χιόνι. 

Ο Οράτιος δίπλα στον Όμηρο παίρνει θέση,
Ο Πλάτων υπόκειται,
Κι εδώ βαστάει του Τούλι η ανοιχτή σελίδα.
Όταν ο χρόνος δεν άρχιζε να παλιώνει
Ήμαστε εσύ κι εγώ αγράμματοι νέοι
Τρελοί σαν την ομίχλη και το χιόνι;

Ρωτάς τι με κάνει να στενάζω, παλιόφιλε,
Τι με κάνει να ριγώ τόσο;
Ριγώ και στενάζω που σκέπτομαι
Ότι ακόμη και ο Κικέρων
Και πολλοί με μυαλό σαν του Ομήρου ήταν
Τρελοί σαν την ομίχλη και το χιόνι. 
*Tully: surname of Irish origin.
*Τούλι: επίθετο Ιρλανδικής καταγωγής. 
Translation into Greek
Antigoni Katsadima


"MEMORY" and "WORDS" by W. B. Yeats in GreekMEMORY

One had a lovely face,
And two or three had charm,
But charm and face were in vain
Because the mountain grass
Cannot but keep the form
Where the mountain hare has lain.

Yeats, Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 96

ΜΝΗΜΗ


Ένας είχε ένα γλυκό πρόσωπο,
Και δυο ή τρεις είχαν γοητεία,
Αλλά γοητεία και πρόσωπο δίνανε σκιαμαχία
Επειδή τα αγριόχορτα
Μπορούν μόνο να κρατήσουν το σκαρίφημα
Εκεί που κείται ο λαγός στης γης τα ηχεία.WORDS

I had this thought a while ago,
“My darling cannot understand
What I have done, or what would do
In this blind better land”.

And I grew weary of the sun
Until my thoughts cleared up again,
Remembering that the best I have done
Was done to make it plain;

That every year I have cried, “At length
My darling understands it all,
Because I have come into my strength,
And words obey my call”;

That had she done so who can say
What would have shaken from the sieve?
I might have thrown poor words away
And been content to live.

Yeats, Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 56 


 ΛΕΞΕΙΣ

Έκανα αυτή τη σκέψη λίγο πριν,
«Η αγάπη μου δεν μπορεί να κατανοήσει
Τι έχω κάνει, ή θα έκανα
Σε αυτήν την τυφλή πικρή κτήση».

Και κουράστηκα από τον ήλιο
Ώσπου οι σκέψεις μου καθάρισαν πάλι,
Στη θύμηση πως το πιο καλό μου κειμήλιο
Ήταν η πράξη να μη μιλήσω με σπατάλη·

Κάθε χρόνο που έχω κλάψει, «Πέρα για πέρα
Η αγάπη μου τα κατανοεί όλα,
Επειδή έβαλα στο σθένος μου βέρα,
Κι οι λέξεις ακούν την κραυγή μου φλογοβόλα»·

Αν αυτή είχε έτσι φερθεί ποιος να πει εδώ
Τι θα έτρεμε απ’ το κοσκίνισμα;
Ίσως έπρεπε πτωχές λέξεις να ξεφορτωθώ
Και να μου έφτανε που ζω για αντίκρισμα.

Translation into Greek
Antigoni Katsadima

 

18.2.14

"HE REMEMBERS FORGOTTEN BEAUTY" by W.B. Yeats in GreekHE REMEMBERS FORGOTTEN BEAUTY

When my arms wrap you round I press
My heart upon the loveliness
That has long faded from the world;
The jewelled crowns that kings have hurled
In shadowy pools, when armies fled;
The love-tales wrought with silken thread
By dreaming ladies upon cloth
That has made fat the murderous moth;
The roses that of old time were
Woven by ladies in their hair,
The dew-cold lilies ladies bore
Through many a sacred corridor
Where such grey clouds of incense rose
That only God’s eyes did not close:
For that pale breast and lingering hand
Come from a more dream-heavy land,
A more dream-heavy hour than this;
And when you sigh from kiss to kiss
I hear white Beauty sighing, too,
For hours when all must fade like dew,
But flame on flame, and deep on deep,
Throne over throne where in half sleep,
Their swords upon their iron knees,
Brood her high lonely mysteries.


Yeats (1865-1939), Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 41. ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

Όταν η αγκαλιά μου σε τυλίγει πιέζω
Την καρδιά μου στην ωραία αύρα
Που έχει μακράν μαραθεί από τον κόσμο·
Απ’ τα πετράδια στις τιάρες που βασιλιάδες ρίχνουν
Σε σκιερές λίμνες όταν οι στρατοί το κόβουν λάσπη·
Απ’ τις ιστορίες αγάπης που ύφαναν με κλωστή μεταξωτή
Γυναίκες ονειροπολούσες πάνω απ’ τη ζορζέτα
Που έχει παχύνει το θανατηφόρο σκώρο νέτα·
Απ’ τα ρόδα της παλιάς εποχής που έπλεκαν
Γυναίκες στα μαλλιά τους,
Απ’ τα κρύα της δρόσου κρίνα που οι γυναίκες
Κόμισαν από πολλούς πάνσεπτους διαδρόμους
Όπου ανάλογα γκρίζα σύννεφα θυμιατού ανήλθαν
Ώστε μόνο τα μάτια του Θεού δεν απήλθαν:
Γι’ αυτό το ασθενές στέρνο και το χέρι πρύμα πλώρα
Έρχονται από μια πιο βαθιά ονειρόληπτη χώρα,
Μια πιο ονειρόληπτη ώρα απ’ την νυν απατηλή·
Κι όταν στενάζεις από φιλί σε φιλί
Ακούω και την άσπρη Ομορφιά να στενάζει τόσο,
Για ώρες, όταν όλα μάλλον σβήνουν σαν τη δρόσο,
Αλλά φλόγα στη φλόγα, και άβυσσο στην άβυσσο,
Θρόνο με το θρόνο εκεί που μισοκοιμούνται
Τα ξίφη τους πάνω στα γόνατά τους από σίδηρο,
Επωάζεται κάθε υψηλό της για ασκητή μυστήριο.Translation into Greek
Antigoni Katsadima

14.2.14

''A coat'' by W. B. Yeats in GreekA coat

I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world’s eyes
As though they’d wrought it.
Song, let them take it,
For there’s more enterprise
In walking naked.

Yeats (1865-1939), Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 79.

Ένα παλτό

Έκανα το τραγούδι μου παλτό
Κάργα στα κεντήματα
Από αρχαίες μυθολογίες
Απ’ την φτέρνα ως το λαιμό·
Αλλά οι ηλίθιοι το άρπαξαν,
Το φόρεσαν στα μάτια του κόσμου
Σαν να το είχαν κεντήσει.
Τραγούδι, άστους να το πάρουν,
Επειδή είναι πολύ πιο τολμηρό
Να περπατάς γυμνός.

  
Translation into Greek
Antigoni Katsadima''Michael Robartes and the dancer'' by W. B. Yeats in GreekMichael Robartes and the dancer

He. Opinion is not worth a rush;
In this altar-piece the knight,
Who grips his long spear so to push
That dragon through the fading light,
Loved the lady; and it’s plain
The half-dead dragon was her thought,
That every morning rose again
And dug its claws and shrieked and fought.
Could the impossible come to pass
She would have time to turn her eyes,
Her lover thought, upon the glass
And on the instant would grow wise.

She. You mean they argued.

He.                                        Put it so;
But bear in mind your lover’s wage
Is what your looking-glass can show,
And that he will turn green with rage
At all that is not pictured there.

She. May I not put myself to college?

He. Go pluck Athena by the hair;
For what mere book can grant a knowledge
With an impassioned gravity
Appropriate to that beating breast,
That vigorous thigh, that dreaming eye?
And may the devil take the rest.

She. And must no beautiful woman be
Learned like a man?

He.                                    Paul Veronese
And all his sacred company
Imagined bodies all their days
By the lagoon you love so much,
For proud, soft, ceremonious proof
That all must come to sight and touch;
While Michael Angelo’s Sistine roof,
His ‘Morning’ and his ‘Night’ disclose
How sinew that has been pulled tight,
Or it may be loosened in repose,
Can rule by supernatural right
Yet be but sinew.

She.                               I have heard said
There is great danger in the body.

He. Did God in proportioning wine and bread
Give man His thought or His mere body?

She. My wretched dragon is perplexed.

He. I have principles to prove me right.
It follows from this Latin text
That blest souls are not composite,
And that all beautiful women may
Live in uncomposite blessedness,
And lead us to the like-if they
Will banish every thought, unless
The lineaments that please their view
When the long looking-glass is full,
Even from the foot-sole think it too.

She. They say such different things at school.

Yeats (1865-1939), Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 125-127.


O Michael Robartes και η χορεύτρια

Αυτός. Η γνώμη δεν αξίζει βιάση·
Σε αυτό το έργο τέχνης του ιερού ο ιππότης,
Που δράττει το μακρύ του δόρυ φόρτσα
Σε κείνον τον δράκο ενώ έφεγγε αμυδρότης
Λάτρευε τη γυναίκα· κι ολοφάνερα
Τον σχεδόν νεκρό δράκο αυτή θα σκεπτόταν,
Πως κάθε πρωί ξανά ανασταινόταν
Κι έμπηγε νύχια και στριγκλιές και μαχόταν.
Αν το αδύνατο υπερείχε μια και καλή
Με την ησυχία της θα έστρεφε τη ματιά,
Ο εραστής της νόμιζε, επάνω στο γυαλί
Και στη στιγμή η φώτιση θα ερχόταν πλατιά.

Αυτή. Εννοείς ότι λογομάχησαν.

Αυτός.                                       Δες το κι έτσι·
Αλλά έχε κατά νου του εραστή σου η αμοιβή
Είναι ό,τι ο καθρέφτης σου μπορεί να δείξει
Κι έξω φρενών θα ‘ρθεί σε προστριβή
Με όλα όσα δεν παριστάνονται εκεί.

Αυτή. Να μην μπω στο κολλέγιο;

Αυτός. Τρέχα και τράβα την Αθηνά απ’ τα μαλλιά·
Γιατί ένα απλό βιβλίο μπορεί να χαρίσει μια γνώση
Με μια φλογερή έλξη
Όπως αυτός εκεί ο μαστός που σκιρτά,
Αυτός ο σφριγηλός μηρός εκεί, αυτό τ’ ονειροπόλο μάτι;
Κι ο διάβολος ας πάρει τα πλέον υπαρκτά.

Αυτή. Και δεν πρέπει μια ωραία γυναίκα
Να μορφώνεται όπως ένας άντρας;

Αυτός.                               Ο Πάολο Βερονέζε
Κι όλη η ιερή συντροφιά του
Φαντάστηκαν σώματα κάθε ημέρα
Δίπλα στη λιμνοθάλασσα που τόσο πολύ αγαπάς,
Από τρανή, εύκολη, τυπική απόδειξη
Πως όλα πρέπει να τα βλέπεις και να τα ακουμπάς·
Ενώ η Καπέλα Σιξτίνα του Μικελάντζελο,
Το ‘Πρωινό’ και η ‘Νύχτα’ του δίνουν πάσα
Πως ο τένοντας που ‘χει τραβηχτεί με τρόπο ακραίο,
Ή ίσως ατονεί παίρνοντας ανάσα
Μπορεί να κυβερνά εν υπερφυσικώ δικαίω
Ωστόσο μόνο ως τένοντας.

Αυτή.                                  Έχω ακούσει να λέγεται
Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος στο σώμα.

Αυτός. Μοιράζοντας το κρασί και το ψωμί ο Θεός
Έδωσε στον άνθρωπο τη σκέψη Του ή μόνο το σώμα Του;

Αυτή. Ο δυστυχής δράκος μου έχει πελαγώσει.

Αυτός. Έχω αρχές που με επαληθεύουν.
Προκύπτει από αυτό το λατινικό κείμενο
Ότι τρισμακάριστοι είναι οι απλοί στην ψυχή,
Κι ότι όλες οι ωραίες γυναίκες μπορούν
Να καλοτυχήσουν στη ζωή με απλότητα,
Και να μας οδηγήσουν στο αρεστό-εάν
Εξοβελίσουν κάθε σκέψη, εάν
Κάθε περίγραμμα που τις ευχαριστεί στην όψη
Όταν ο μακρύς καθρέφτης είναι ολόσωμος,
Απ’ το πέλμα του ποδιού ακόμη δεν το πιστεύει επίσης.

Αυτή. Λένε τόσο διαφορετικά πράγματα στο σχολείο.

  
Translation into Greek
Antigoni Katsadima

13.2.14

"The Cat and the Moon" by William Butler Yeats in GreekTHE CAT AND THE MOON

The cat went here and there
And the moon spun round like a top,
And the nearest kin of the moon,
The creeping cat, looked up.
Black Minnaloushe stared at the moon,
For, wander and wail as he would,
The pure cold light in the sky
Troubled his animal blood.
Minnaloushe runs in the grass
Lifting his delicate feet.
Do you dance, Minnaloushe, do you dance?
When two close kindred meet,
What better than call a dance?
Maybe the moon may learn,
Tired of that courtly fashion,
A new dance turn.
Minnaloushe creeps through the grass
From moonlit place to place,
The sacred moon overhead
Has taken a new phase.
Does Minnaloushe know that his pupils
Will pass from change to change,
And that from round to crescent,
From crescent to round they range?
Minnaloushe creeps through the grass
Alone, important and wise,
And lifts to the changing moon
His changing eyes.

Yeats (1865-1939), Poems, selection by Peter Washington, Everyman’s Library Pocket Poets, London 1995, p. 115-116

Ο ΓΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Ο γάτος πήγαινε πέρα δώθε
Και το φεγγάρι έστριβε σαν σβούρα
Κι ο πιο στενός συγγενής του φεγγαριού
Ο γάτος στις μύτες, κοίταξε ψηλά.
Ο μαύρος Μιναλούσε κάρφωσε το φεγγάρι,
Διότι, καθώς τριγύριζε και κλαψούριζε,
Το καθαρό κρύο φως στον ουρανό
Αναδεύτηκε με το αίμα των ζώων.
Ο Μιναλούσε τρέχει στα χορτάρια
Κορδώνοντας τα λεπτά του πόδια.
Χορεύεις, Μιναλούσε, χορεύεις;
Σαν δυο στενοί συγγενείς συναντηθούν,
Υπάρχει πιο καλό απ’ το να χορέψουν;
Ίσως στο φεγγάρι μάθημα γίνει    
Από ανία για κείνους τους αριστοκράτες,
Μια νέα χορευτική στροφοδίνη.
Ο Μιναλούσε γλιστρά απ’ τα χορτάρια
Από το ένα στ’ άλλο φεγγαρόλουστο τοπίο,
Το ιερό φεγγάρι από ψηλά
Μια νέα φάση διανύει.
Ξέρει ο Μιναλούσε ότι οι κόρες των ματιών του
Θα αλλάζουν ολοένα
Από αμυγδαλωτά σε μισοφέγγαρα,
Κι από μισοφέγγαρα σ’ αμυγδαλωτά με στέριωμα κανένα;
Ο Μιναλούσε γλιστρά απ’ τα χορτάρια
Μόνος, σπουδαίος και σοφός,
Και σηκώνει στο φεγγάρι που όλο αλλάζει
Τα αλλοτευμένα μάτια του εμπρός.


Translation into Greek
Antigoni Katsadima